Stichting Koffieluitjes Ede

Stichting Koffieluitjes zet zich in voor senioren in Ede met weinig sociale contacten en die niet veel buiten de deur komen.

Stichting Koffieluitjes wil ouderen uit dit isolement halen en ze activeren en het gevoel geven ergens bij te horen. Dit doen we onder andere door ze letterlijk aan de hand mee te nemen voor een kopje koffie en andere activiteiten.

Doel

Het doel van Koffieluitjes is om het netwerk van senioren te vergroten en bij te dragen aan een plezierige en zinvolle dag-/weekinvulling. Dit doen wij op basis van ons gedachtegoed senioren te laten ontmoeten, met elkaar te verbinden en samen te ondernemen.

Doelgroep

Koffieluitjes is voor (eenzame) senioren die graag contact willen met andere mensen in groepsvorm en gezamenlijk activiteiten willen ondernemen.

Het concept Koffieluitjes rust op onderstaande zes pijlers.

Koffieluitje worden?

meld je aan

Pijlers van Koffieluitjes

Aan de hand meenemen

Senioren nodigen wij of andere organisaties / zorgverleners, persoonlijk aan de deur uit en nemen hen letterlijk aan de hand mee voor een kop koffie. Dit werkt drempelverlagend en wekt vertrouwen. Hierdoor nodigen zijzelf ook weer senioren uit (bijvoorbeeld een buurman of bekende) om aan te sluiten.

Vertrouwen, gevoel van veiligheid

Door het opbouwen van een vaste groep binnen Koffieluitjes ziet men steeds vertrouwde gezichten en kan een band worden opgebouwd. Hierdoor ontstaat het gevoel van veiligheid.

Mede eigenaarschap

De mensen bedenken zelf de activiteiten en beslissen gezamenlijk welke activiteiten worden opgenomen in de jaarkalender. Hierdoor zijn zij mede eigenaar van de activiteitenkalender en voelen zich gemotiveerd om hun aandeel te leveren en deel te nemen.

Zingeving

Ieder mens wil gezien en gehoord worden. Dat geeft het gevoel: ik hoor ergens bij, mijn mening telt en ik mag er zijn. Het gevoel van waardevol te zijn voor anderen en ergens bij te horen is belangrijk.

Vrijwilligers

Koffieluitjes kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Het zijn stuk voor stuk mensen die iets willen betekenen voor een ander en het geeft ook hen een doel en zingeving. Deze fantastische vrijwilligers vormen een netwerk voor de senioren en bieden hulp daar waar nodig.

Samenwerking

Samenwerking met burgers, zorgprofessionals en welzijnsorganisaties wordt steeds belangrijker. We kunnen niet altijd achter een voordeur kijken of er een eenzame, geïsoleerde senior woont. Door samen te werken kunnen we deze doelgroep sneller signaleren en kijken waar de behoefte ligt.


Meer informatie of aanmelden?

Neem contact met ons op